Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 875
Nom: Prim
Cognoms: Turró Compte
Sobrenom: Prim TorroMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rosa Padrès Duran

Tipus unió: Religiosa