Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 857
Nom: Catharina
Cognoms: Padrés Durana
Pare: Jaume Padrès Causidich
Mare: Marianna DuranaNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/07/1643

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 07/09/1643

Parròquia bateig: Girona - Catedral

Noms bateig: Chatarina, Maria, Anna