Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 827
Nom: Juan
Cognoms: Padrés Cortada
Pare: Pere Padrés Vidal (19/10/1825)
Mare: Margarita Cortada JoherNaixement/Bateig

Data de naixement: 23/03/1870

Lloc de naixement: Sant Mori

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Juan Vidal

Noms bateig: Emilio, Pedro

Padrí: Juan Padr

Padrina: Gracia Cortada Arbon