Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 825
Nom: Salvador
Cognoms: Padrés Cortada
Pare: Pere Padrés Vidal (19/10/1825)
Mare: Margarita Cortada JoherNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/06/1865

Lloc de naixement: Sant Mori

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Juan Vidal

Noms bateig: Pedro, Jos

Padrí: Salvador Cortada Arenys d'Emporda

Padrina: Catarina Padr