Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 818
Nom: Pere
Cognoms: Padrés Rispau
Pare: Pere Padrés Nicolau
Mare: Maria Rispau RieraNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/01/1797

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 28/01/1797

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Rafel Comas

Noms bateig: Pere, Maurici, Joseph

Padrí: Pere Nicolau

Padrina: Maria Anna Costa y Candell