Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 817
Nom: Joan
Cognoms: Padrés Rispau
Pare: Pere Padrés Nicolau
Mare: Maria Rispau RieraNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/07/1795

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 25/07/1795

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Joseph Barrera

Noms bateig: Joan, Maurici, Joseph

Padrí: Joan Candell

Padrina: Francisca PadrésMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Vidal Ferre-Pages