Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 816
Nom: Llorens
Cognoms: Padrés Puig
Sobrenom: Llorens Padrés Padrés
Pare: Pere Padrés Nicolau
Mare: Crecencia Puig TorrentNaixement/Bateig

Data de naixement: 30/03/1789

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 01/04/1789

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Joseph Barrera

Noms bateig: Pons, Joseph

Padrí: Salvi Padrés

Padrina: Crecencia Serra i Puig Sant Mori