Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 806
Nom: Maria
Cognoms: Ras BouNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CorMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pedro Padrès Mart