Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 645
Nom: Magdalena
Cognoms: Padrés Sarrá
Pare: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)
Mare: Taresa Sarrá GeladaNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/12/1792

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 27/12/1792

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Salvi Amalrich

Noms bateig: Magdalena, Maria, Francisca

Padrí: Joan Sarrá

Padrina: Magdalena Masdevall Palol de RevarditMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pedro Arrey Casadevall

Data: 18/07/1846
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Sant Vicenç de CAmós