Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 626
Nom: Joseph
Cognoms: Padrés Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Data de naixement: 12/01/1701

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 12/01/1701

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Jacinto, Mathia

Padrí: Jacinto Fluvia St. Esteva de Bas

Padrina: Anna Maria Padrés