Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 623
Nom: Narcis
Cognoms: Padrés Batlle
Pare: Francisco Padrés Tinet
Mare: Francisca Batlle GimbernatNaixement/Bateig

Data de naixement: 29/10/1816

Lloc de naixement: Santa Maria de Cam

Data bateig: 29/10/1816

Parròquia bateig: Santa Maria de Cam

Oficiant bateig: Barthomeu Germ

Noms bateig: Bonaventura, Joseph

Padrí: Narcis Planas Palol de Rebardit

Padrina: Magdalena Robirola muller de Miquel Robirola Palol de Rebardit