Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 616
Nom: Baldiri
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Baldiri Coll Padrés
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/02/1684

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 27/02/1684

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Antoni. Mathia, Salvi

Padrí: Baldiri Raminyo -Santa Maria de Camós

Padrina: Anna Maria Padrés