Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 585
Nom: Francesch
Cognoms: RogerNaixement/Bateig

Lloc de naixement: BlanesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Antonia Padrès Morell

Tipus unió: Religiosa