Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 505
Nom: Rita
Cognoms: Gironés PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CornelláMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Gironés Puigdemun