Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 474
Nom: Lluisa
Cognoms: Turon Padrés
Pare: Salvador Turon
Mare: Eularia Padrès Tixi (24/08/1796)Naixement/Bateig

Data de naixement: 04/02/1833

Lloc de naixement: Brunyola

Data bateig: 05/02/1833

Parròquia bateig: Brunyola

Noms bateig: Lluisa, Margarita, JuanaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narciso Su

Tipus unió: Religiosa