Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 458
Nom: Raimunda
Cognoms: Padrés Pagés
Pare: Miguel Padrès Cuberta
Mare: Maria PagésNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/09/1814

Lloc de naixement: Verges

Data bateig: 03/09/1814

Parròquia bateig: Santa Maria - Hostalrich

Noms bateig: Raymunda, Margarida, MariaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Ramón Gordo Fabregas

Tipus unió: Religiosa