Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 373
Nom: Joan
Cognoms: Padrès Culubret
Pare: Francisco Padrés Sala
Mare: Enriqueta Culubret GaliNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Riudellots de la CreuMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rosa Terrades Padrosa

Data: 29/09/1917
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Fallines