Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 360
Nom: Laura
Cognoms: Padrès Gonzalez
Pare: Jordi Padrès Bayé (10/01/1963)
Mare: Aracel.li Gonzalez Arranz (16/10/1964)Naixement/Bateig

Data de naixement: 07/02/1993

Lloc de naixement: Girona