Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 348
Nom: Dolores
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Manuel Padrés Culubret (25/12/1897)
Mare: Maria Sala RosMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rosendo Espona Mastre

Data: 23/03/1859
Tipus unió: Religiosa