Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 339
Nom: Joan
Cognoms: Padrès Mach
Pare: Pere Padrés Culubret (21/01/1895)
Mare: Montserrat Mach CastelláNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/06/1947

Lloc de naixement: ViladasensMatrimoni/Unió
Cònjugue: Dolores Brugué Bachellí (09/07/1953)