Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 247
Nom: Narcis
Cognoms: CostaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Dolors Padrés Tarradas (00/00/1952)

Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts