Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 211
Nom: Joaquima
Cognoms: Brugué PlanasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Padrés Giró (18/12/1883)