Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 199
Nom: Miquel
Cognoms: Costa CostalMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrés Rispau (13/06/1805)

Tipus unió: Religiosa