Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 18
Nom: Joan
Cognoms: Padrés Nicolau
Pare: Joan Coll Padrés (25/03/1668)
Mare: Margarida NicolauNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/09/1715

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 21/09/1715

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Pau Castanyer

Noms bateig: Joan, Pere, Leto

Padrí: Pere Nicolau Armadas Cornellá

Padrina: Maria Padrés Sta Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Masmiquel Casals

Tipus unió: Religiosa i civilDefunció/Enterrament

Data defunció: 25/12/1792
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 27/12/1792
Lloc enterrament: Corts
Llibre reg. enterrament Corts