Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 177
Nom: Anna Maria
Cognoms: Padrés
Pare: Joan Padrès
Mare: AnnaNaixement/Bateig

Data de naixement: 30/10/1620

Lloc de naixement: Campdurá

Data bateig: 30/10/1620

Parròquia bateig: Santa Eulalia de Campdurá