Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 169
Nom: AngelaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Bartomeu Padrès

Tipus unió: Religiosa