Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 145
Nom: Joseph
Cognoms: Padrés Coll
Pare: Pere Joan Padres Nicolau
Mare: Catharina Coll Coll (19/03/1730)Naixement/Bateig

Data de naixement: 30/10/1753

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 01/11/1753

Parròquia bateig: Sant Julia Corts

Oficiant bateig: Miquel Burch

Noms bateig: Rafel, Pere

Padrí: Joseph Coll La Cot

Padrina: Rosa PadrDefunció/Enterrament

Data defunció: 17/01/1754
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 18/01/1754
Lloc enterrament: Corts