Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1137
Nom: Maria
Cognoms: Puig Padrés
Sobrenom: Maria Puig Puig
Pare: Antoni Puig
Mare: Maria PadrèsNaixement/Bateig

Data de naixement: 20/02/1741

Lloc de naixement: Jafre

Data bateig: 21/02/1741

Parròquia bateig: Jafre

Noms bateig: Maria, Thersa, Francisca