Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1105
Nom: Joseph
Cognoms: Delmau Padrés
Sobrenom: Joseph Delmau Coll
Pare: Salvador Dalmau Arnai
Mare: Madalena Padrés RobiraNaixement/Bateig

Data de naixement: 03/04/1763

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 03/04/1763

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Joseph, Jaume, Salvador