Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1087
Nom: Juliá
Cognoms: Casadevall Padrés
Pare: Joan Casadevall Adroer
Mare: Margarida Padrés Duran (18/03/1790)Naixement/Bateig

Data de naixement: 18/12/1819

Lloc de naixement: Cors

Data bateig: 18/12/1819

Parròquia bateig: Sant Julia y Santa Basilisa de Cors

Noms bateig: Juliá, Miquel, Joseph