Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 105
Nom: Joseph
Cognoms: VallesNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant MoriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Padrés Clapera (13/08/1702)

Tipus unió: Religiosa