Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1029
Nom: Francisca
Cognoms: Camo Padrés
Pare: Isidro Camo Mulleras
Mare: Maria Padrès PigemNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/07/1822

Lloc de naixement: Santa Pau

Data bateig: 27/07/1822

Parròquia bateig: Santa Pau

Noms bateig: Francisca, Maria, Margarida