Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1023
Nom: Teresa
Cognoms: Vila Padrés
Pare: Lorenzo Vila Solá
Mare: Maria Padrés Vila (29/03/1842)Naixement/Bateig

Data de naixement: 05/08/1870

Lloc de naixement: La Jonquera

Data bateig: 06/08/1870

Parròquia bateig: Santa Maria La Jonquera

Noms bateig: Teresa, Maria,, Margarita