Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1009
Nom: Josefa
Cognoms: Padrés Casellas
Pare: Pedro Padrés Rubirola (05/08/1831)
Mare: Tecla Casellas PratsevallMatrimoni/Unió
Cònjugue: Miguel Font Jofre

Tipus unió: Religiosa