Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 10
Nom: Rosa
Cognoms: Duran CasadevallNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/03/1764

Lloc de naixement: AdriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisco Padrés Coll (05/08/1755)

Tipus unió: Religiosa